Regulamin Korczakowskiego Konkursu Plastycznego z okazji Dnia Niepodległości

1024 355 Arkadiusz

Regulamin Korczakowskiego Konkursu Plastycznego z okazji Dnia Niepodległości

 

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu są: VI Liceum ogólnokształcące im. J. Korczaka w Sosnowcu oraz Rada Rodziców VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Sosnowcu. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Niepodległości.
 2. Celem Konkursu jest ukazanie za pomocą pracy plastycznej (obraz, plakat etc.) współczesnego pojmowania patriotyzmu. Stworzone materiały staną się elementem promocji „Korczaka”.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w jej mediach społecznościowych.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się w budynku szkoły 10 XI 2023 r. o godz. 12.00 w obecności przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wszystkich klas VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Prezentacja najlepszych prac plastycznych będzie mieć miejsce na stronach internetowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu.
 6. Członkowie Samorządu Uczniowskiego „Korczaka” nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

PRZYJMOWANIE PRAC

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę plastyczną (obraz, plakat, kolaż, etc.) o tematyce patriotycznej.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie VI LO.
 3. Terminarz:

– przyjmowanie prac do Konkursu: 30 X – 7 XI 2023 r.

– ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja nagrodzonych prac – 10 XI 2023 r.

 1. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone zespołowo.
 2. Prace należy składać do Pana Witolda Madeja z dopiskiem: „Korczakowski Konkurs   Plastyczny”.
 3. Zgłoszone prace należy opisać na odwrocie według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Klasa
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 5. Prace powszechne uznawane za obraźliwe, wulgarne i naruszające normy społeczne będą automatycznie dyskwalifikowane. 

 

JURY

W skład Jury wchodzą przedstawiciele (po jednej osobie): Dyrekcji VI LO, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Grona Pedagogicznego.

 

NAGRODY

Dla Laureatów Konkursu organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w mediach społecznościowych VI LO im. Janusza Korczaka. W Sosnowcu.
 2. Uczestnik Konkursu przez podpisanie pracy oświadcza, iż:
 3. jest autorem załączonych dzieł plastycznych oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych materiałów;
 4. zgadza się na opublikowanie prac na stronie https://korczak.edu.pl/ oraz w mediach społecznościowych VI LO.
 5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 6. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji prac w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26 X 2023 r.

 

 

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.