Regulamin dyżurów nauczycieli

Regulamin dyżurów nauczycieli

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

W Sosnowcu

I.  Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674) z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 1996/67 poz. 329) z późniejszymi zmianami.

3. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 331).

4. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 139, poz. 1130).

6. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 215, poz. 1408).

7. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny  w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. Nr 161, poz. 968).

8. Statut Szkoły.

II. Postanowienia ogólne:

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych i przed lekcjami według ustalonego harmonogramu.

2. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji i po każdej jego zmianie.

3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim, w gabinecie wicedyrektora oraz w dokumentacji szkoły.

4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczego szkoły      i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

5. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z wyjątkiem kobiet w ciąży powyżej czwartego miesiąca.

6. Nauczyciele wychowania fizycznego dyżurują przy hali sportowej oraz na korytarzu prowadzącym do jadalni (wtorki, czwartki) oraz przy pływalni szkolnej (poniedziałki, środy, piątki) według opracowanego przez przewodniczącego zespołu nauczycieli w-f harmonogramu.

7. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.

8. Rejony dyżurów nauczycieli:

 korytarz przy szatni,

– korytarz przy salach 56, 60 i auli,

– korytarz na parterze,

– korytarz na I piętrze,

– korytarz przy świetlicy szkolnej,

– w jadalni szkolnej w czasie długich przerw.

9. Dyżury pełnione są od godziny 7.45 do momentu zakończenia 7 lekcji, za bezpieczeństwo uczniów najdłużej przebywających w szkole ( 8 godzina lekcyjna, kółka zainteresowań, konsultacje) odpowiada nauczyciel prowadzący lekcje bądź zajęcia.

10. Pierwsza zmiana dyżurów obejmuje przerwy od godziny 7.45 do godziny 9.45;

druga zmiana dyżurów obejmuje przerwy od godziny 10.30 do godziny 11.45;

trzecia zmiana dyżurów obejmuje przerwy od godziny 12.30 do godziny 14.30.

11. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi (p. woźna, p. szatniarka, pp. sprzątaczki).

12. W miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele pełnią dyżur na boisku szkolnym. W harmonogramie dyżurów jest to osoba ,której nazwisko jest wypisane kolorem czerwonym.

13. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela przyjmuje również jego dyżur. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, dyrektor szkoły lub jego zastępca wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

III. Obowiązki nauczyciela dyżurującego:

1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.

2. Udaje się na miejsce dyżuru niezwłocznie po dzwonku na przerwę.

3. Pełni dyżur w sposób aktywny, nie zajmuje się sprawami postronnymi jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów, czytanie…).

4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora.

5. Odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie pełnionego dyżuru.

6. Bacznie obserwuje uczniów i w razie potrzeby interweniuje.

7. Zgłasza kierownikowi administracyjnemu lub konserwatorowi wszelkie zauważone usterki techniczne, uszkodzenia urządzeń oraz inne zagrożenia dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia.

8. Reaguje na zaistniałe incydenty naruszania regulaminu szkolnego.

9. W przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:

– udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,

– wezwania higienistki szkolnej,

– powiadomienia dyrektora lub wicedyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,

– zabezpieczenia miejsca wypadku,

– wypełnienie karty zgłoszenia wypadku.

10. Ustala winnego zniszczenia mienia szkolnego na przydzielonym terenie dyżuru, powiadamia wychowawcę i dyrekcję szkoły.

11. Zgłasza dyrekcji szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w rejonie dyżurowania.

2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrekcji szkoły wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.

3. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.