Biblioteka

 

Dzień tygodnia Godziny otwarcia
PONIEDZIAŁEK 8.00 -15.00
WTOREK 8.00- 14.00
ŚRODA 8.00-9.45
10.30- 12.40
13.30-15.00
CZWARTEK 8.00- 14.00
PIĄTEK 8.00 -11.35

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Postanowienia ogólne

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biblioteki.
 3. W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie i zakaz spożywania posiłków.
 4. Gromadzone przez bibliotekę zbiory udostępnia się:
 • wypożyczając je do domu,
 • w czytelni,
 • przekazując do pracowni przedmiotowych.
 1. Pod koniec roku szkolnego, w ogłoszonym terminie, czytelnik ma obowiązek zwrócić do biblioteki wszystkie książki oraz inne materiały.
 2. Czytelnicy, odchodzący ze szkoły, zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką.
 3. Informacja o czasie pracy biblioteki jest umieszczona na drzwiach wejściowych do biblioteki.

Zasady korzystania z wypożyczalni.

 Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego. Uczniowie mogą wypożyczać książki na okres ferii,

 1. a klasy I i II na okres wakacji.
 2. Do 15 czerwca pracownicy szkoły są zobowiązani zwrócić do biblioteki wypożyczone pozycje.
 3. Czytelnik może wypożyczyć materiały biblioteczne wyłącznie na swoją kartę.
 4. Uczeń może jednorazowo wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.
 5. Uczeń przygotowujący się do konkursu, olimpiady lub z innych ważnych powodów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek.
 6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i wyrazić prośbę o prolongatę.
 7. Na życzenie czytelnika bibliotekarz rezerwuje pozycje aktualnie wypożyczone (z wyjątkiem lektur).
 8. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 9. Wypożyczone zbiory należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem.
 10. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek (innych materiałów).
  Po konsultacji z bibliotekarzem zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę (inny dokument).
 11. W przypadku zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę mają obowiązek zwrócić się
  do bibliotekarza z prośbą o wystawienie zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 Postanowienia ogólne

 1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki.
 2. W czytelni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające ze zbiorów biblioteki, z komputera lub uczące się.
 3. W czytelni obowiązuje cisza.
 4. Czytelnik odpowiada osobiście za książki, czasopisma oraz inne materiały, z których korzysta. Powinien obchodzić się z nimi starannie, a dostrzeżone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów wypożyczalni.
 6. Z księgozbioru i czasopism czytelnik może korzystać na miejscu, nie można wynosić ich poza czytelnię (w wyjątkowej sytuacji bibliotekarz może wypożyczyć materiały na określony czas).

Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych.

 1. Stanowiska komputerowe są miejscem:
 • realizacji zadań indywidualnych, opartych na wyszukiwaniu informacji w Internecie, opracowywaniu własnych dokumentów,
 • użytkowania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece,
 • zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela.
 1. Komputery służą wyłącznie do celów edukacyjnych (np. pisania artykułów, referatów, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.).
 2. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania.
 3. Przy stanowisku mogą znajdować się dwie osoby.
 4. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 5. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiedzialność ponosi użytkownik. W przypadku, gdy jest nieletni, jego rodzice lub opiekun.
 6. Pod żadnym pozorem nie wolno użytkownikom:
 • samodzielnie przyłączać sprzętu i dotykać okablowania,
 • dokonywać samowolnych zmian w strukturze danych na dyskach komputerów,
 • instalować i usuwać oprogramowania,
 • zmieniać ustawienia sprzętu, systemu (w tym pulpitu, folderów itp.) i zainstalowanych programów,
 • naruszać zasoby innych użytkowników sieci,
 • podejmować działania mogące spowodować zakłócenia pracy sieci komputerowej,
 • przynosić i rozpowszechniać nielegalne oprogramowanie,
 • korzystać z komputerów w celach zarobkowych, wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 1. Z drukarki korzysta się w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 2. Użytkownik korzystający z komputera zobowiązany jest do pozostawienia po sobie porządku na stanowisku pracy (zasunąć krzesło, pozbierać notatki).

Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Poniższe wskazówki zostały opracowane na podstawie wytycznych opublikowanych przez
 Ministerstwo Rozwoju i Bibliotekę Narodową.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/; https://gis.gov.pl/

 

WYTYCZNE W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

 1. Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce/przyłbicy i rękawiczkach. Nosi osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy (minimum 1,5 m).
 3. Regularnie po każdym przyjęciu książek zdezynfekowany jest blat i rękawice bibliotekarza.
 4. W punkcie kontaktu z czytelnikiem ustawiona jest przesłona ochronna z pleksi.
 5. Czytelnia biblioteki szkolnej jest dezynfekowana i wietrzona po wyjściu każdej większej grupy uczniów przebywających w czytelni .

REALIZACJA WYPOŻYCZEŃ I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, których współmieszkańcy nie przebywają na kwarantannie.
 2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece: na powierzchniach plastikowych ( np.okładki książek, płyty itp.)wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby), tektura i papier do 24 godzin.
 3. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat na którym leżały książki.
 5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na wydzielone na nie półki. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są  do użytkowania.
 6. Przy wyznaczonym do zwrotu/wypożyczenia stanowisku może przebywać wyłącznie jedna osoba.
 7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.
 8. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. do wydania książek i przyjęcia zwrotów.
 9. Wypożyczone książki, z których uczeń nie korzysta, można zwrócić do biblioteki szkolnej, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa opisanymi wyżej.
 10. Ograniczone jest użytkowanie księgozbioru z wolnym dostępem do półek. Książki podaje bibliotekarz.

Czas na dobrą książkę…

720 960 Arkadiusz

Jesień to idealny czas na czytanie książek. Deszcz,długie i chłodne wieczory są świetną okazją do nadrobienia książkowych zaległości. W bibliotece szkolnej znajduje się wiele interesujących tytułów zakupionych w ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa. Wśród zbiorów uwagę przykuwa pozycja zdobywcy Orderu Uśmiechu i pasjonaty zdrowego stylu życia – Witolda Bońkowskiego – „Potęga i paradoksy naszych umysłów”. Autor…

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.