Kalendarz roku szkolnego 2023/24

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Lp. Wydarzenie Data Godzina Uwagi
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023 r. 9.00

 

11.00

 

Klasy I – aula Akademii Humanitas w Sosnowcu

Klasy II – IV – budynek szkoły, w salach z wychowawcami

2. Zebrania z rodzicami. 7 września 2023 r. 16.30

 

17.30

Klasy I – sala gimnastyczna

 

Klasy II – IV

3. Zebranie Rady Rodziców 7 września 2023 r. 18.30 s. 15
4. Zebranie Rady Pedagogicznej + warsztaty szkoleniowe pt.: Współpraca wychowawcy z rodzicami a realizacja zadań szkoły. 13 września 2023 r. 16.00  

s.10

5. Rajd VI LO 18-19 września 2023 r. całodniowy Klasy IV i klasy I

Orle Gniazdo w Hucisku

6. Projekt ukraiński 17-24.09.2023 r.    
7. Ślubowanie klas I 22 września 2023 r. 9.00 Sala gimnastyczna.
8. Dzień Patrona 22 września 2023 r. 10.00 Seans filmowy: „Korczak” w reż. A. Wajdy,
9. Zebranie Rady Rodziców 28 września 2023 r. 17.00 Zatwierdzenie programu profilaktyczno-wychowawczego.
10. Dzień Edukacji Narodowej

 

13 października 2023 r. 12.00

 

Dzień galowy, rozstrzygnięcie konkursu fotograficzno – filmowego ogłoszonego we wrześniu.
11. Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej 18 października 2023 r. 16.00 1.     Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego – lider WDN.

 

12. Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2-3 listopada 2023 r. ——– ——–
13. Święto Niepodległości 10 listopada 2021r. 12.00 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Nowoczesny patriotyzm”.
14. Ustalenie zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach IV 20 listopada 2023 r. 16.00 Powiadomienie rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich drogą mailową za potwierdzeniem odbioru wiadomości.
15. Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas 30 listopada 2023 r. 17.00 Według harmonogramu dostępnego w szkole.
16. Ustalenie ocen przewidywanych w klasach maturalnych 4 grudnia 2023 r. 16.00 Poinformowanie uczniów przez nauczycieli o ocenach przewidywanych.
17. Ustalenie ocen po pierwszym semestrze dla klas maturalnych 18 grudnia 2023 r. 16.00 Poinformowanie uczniów przez nauczycieli o ocenach.
18. Konferencja Rady Pedagogicznej 20 grudnia 2023 r 16.00 Sala w zależności od dostępności we wskazanym terminie.
19. Koniec I semestru dla klas maturalnych 22 grudnia 2023 r. ——– ———
20. Wigilie klasowe, rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą świąteczną dekorację drzwi. 22 grudnia 2023 r. 8.00 – 10.30 kl. I – II

10.45 – 13.25 kl. III – IV

Odpowiedzialni: wychowawcy klas.
21. Ustalenie zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach I – III 20 grudnia 2023 r. 16.00 Powiadomienie rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich drogą mailową za potwierdzeniem odbioru wiadomości.
22. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r. ——— ———-
23. Ustalenie ocen przewidywanych w klasach I – III 8 stycznia 2024 16.00 Poinformowanie uczniów przez nauczycieli o ocenach przewidywanych.
24. Ustalenie ocen po pierwszym semestrze dla klas I – III 22 stycznia 2024 r. 16.00 Poinformowanie uczniów przez nauczycieli o ocenach.
25. Zebranie Rady Pedagogicznej 24 stycznia 2024 r. 16.00 Sala w zależności od dostępności we wskazanym terminie.
26. Zebrania z rodzicami 25 stycznia 2024 r. 16.00 Według harmonogramu dostępnego w dniu zebrań.
27. Koniec pierwszego półrocza 26 stycznia ——– ——-
28. Ferie zimowe 29.01 – 11.02.2024 ——– ——-
29. Konferencja Plenarna 14 lutego 16.00 Sala w zależności od dostępności we wskazanym terminie.
30. Podsumowanie I semestru – Złote odznaki 15 lutego 2024 12.00 Według harmonogramu dostępnego w  dniu uroczystości.
31. Szkoleniowa Konferencja Rady pedagogicznej 13 marca 16.00 Sala w zależności od dostępności we wskazanym terminie.
32. Ustalenie zagrożeń ocenami niedostatecznymi w klasach IV 25 marca 2024 r 16.00 Powiadomienie rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich drogą mailową za potwierdzeniem odbioru wiadomości.
33. Konsultacje dla rodziców uczniów wszystkich klas 27 marca 2024 r. 17.00 Według harmonogramu dostępnego w  dniu konsultacji.
34. Wiosenna przerwa świąteczna 28.03. – 2.04.2024 r. —— ——-
35. Dzień Otwarty

 

18 kwietnia 2023 r. ——  
36. Ustalenie ocen przewidywanych po drugim semestrze dla klas maturalnych 8 kwietnia 2024 16.00 Poinformowanie uczniów przez nauczycieli o ocenach przewidywanych.
37. Ustalenie ocen po drugim semestrze dla klas maturalnych 19 kwietnia 2024 r. 16.00 Poinformowanie uczniów przez nauczycieli o ocenach.
38. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych + szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące procedur maturalnych 23 kwietnia 2024 r. 16.00 Sala w zależności od dostępności we wskazanym terminie.
39. Gra terenowa z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja lub Quiz lub Debata Oxfordzka 25 kwietnia 2024 r. Cały dzień ————
40. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych – Ostatni dzwonek 26 kwietnia 2024 r. 12.00 Sala w zależności od dostępności we wskazanym terminie.
41. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2024 r. ——- ——–
42. Matury – przedmioty obowiązkowe – dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych 7, 8, 9 maja 2024 r. 9.00 ——–
43. Ustalenie zagrożeń oceną niedostateczną dla klas I – III 17 maja 2024 r. 16.00 Powiadomienie rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich drogą mailową za potwierdzeniem odbioru wiadomości.
44. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31 maja 2024 r. ——– ———
45. Ustalenie przewidywanych ocen rocznych w klasach I – III 3 czerwca 2024 r. 16.00 Poinformowanie uczniów przez nauczycieli o ocenach przewidywanych.
46. Zebrania z rodzicami 6 czerwca 2024 r. 17.00 Według harmonogramu dostępnego w  dniu zebrań.
47. Ustalenie ocen rocznych w klasach I – III 13 czerwca 2024 16.00 Poinformowanie uczniów przez nauczycieli o ocenach.
48. Konferencja klasyfikacyjna 14 czerwca 2024 r. 16.00 ———
49. Egzaminy klasyfikacyjne 17 czerwca 2024 r. Od godz. 9.00 ———
50. Składanie podań o egzaminy poprawkowe 17 – 18 czerwca 2024 r. ——– ———
51. Regaty Korczaka 19 czerwca 20223 ——- ———
52. Bal VI Liceum Ogólnokształcącgo 20 czerwca 2024 r. Godz. 12.00 ———
53. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024r. Godz. 9.00

Godz. 10.00

Godz. 11.00

Według harmonogramu dostępnego w  dniu uroczystości.
54. Konferencja plenarna 25 czerwca 2024r. 9.00 ———
55. Rozdanie Świadectw OKE 9 lipca 2024 r. 13.00 Wychowawcy klas IV
56. Poprawkowe egzaminy maturalne 20-21 sierpnia 2024 r, 9.00 ———
57. Egzaminy poprawkowe 26-27 sierpnia 2024 r. Od godziny 9.00 Wg harmonogramu ustalonego w czerwcu 2024 r.
58. Konferencja klasyfikacyjna 28 sierpnia 2024 r. 9.00 ———-
59.

 

Konferencja plenarna 30 sierpnia 2024 r. 9.00 Termin może ulec zmianie w zależności od harmonogramu narad dyrektorów

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Lp. Data Uzasadnienie
1. 2-3 listopada 2023 r. Dni po wolnym 1.11.2023 r.
2. 2 maja 2024 r. Dzień przed wolnym 3.05.2024 r.
3. 7,8,9 maja 2024 r. Matura – przedmioty obowiązkowe
4. 13 maja 2024 r. Matura – język angielski – poziom rozszerzony
5. 31 maja 2024 r. Dzień po Święcie Bożego Ciała

 

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.