konkursy i olimpiady

Konkurs The Big Challenge

1024 640 Arkadiusz

Informujemy, że konkurs The Big Challenge odbędzie się w czwartek, 11.04, w sali 13.

Zapraszamy Uczniów z klas:

 • Ib i Id na trzeciej godzinie lekcyjnej,
 • Ic, Ie i Ig na czwartej godzinie lekcyjnej.

Weźcie ze sobą słuchawki i bądźcie punktualnie!

Nabór do konkursu „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ”.

729 308 Arkadiusz

„Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku. Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jeśli masz 18 – 28 lat, działasz społecznie i chcesz mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, wypełnij zgłoszenie konkursowe i powalcz o tę rolę!”

Zgłoszenia do 10 kwietnia 2024 r. – szczegóły, regulamin i wzór zgłoszenia znajdziesz tu:
https://www.gov.pl/web/pozytek/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz4

Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej

768 1024 Arkadiusz

Bartłomiej Wtorek z klasy IIIC oraz Natalia Mastalerz z klasy IVC zakwalifikowali się do II etapu międzynarodowego Konkursu Wiedzy Neurobiologicznej Brain Bee. Sobotnie przedpołudnie spędzili w Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Brain Bee to międzynarodowy konkurs wiedzy neurobiologicznej organizowany przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika we współpracy z członkami koła naukowego Neuronus. Celem konkursu jest motywowanie młodych ludzi do studiowania, a następnie kontynuowania kariery zawodowej w obszarach nauk podstawowych i klinicznych dotyczących szeroko pojętej neurobiologii.
Partycypacja w „Brain Bee” to nie tylko doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy z zakresu neurobiologii, ale również moment, w którym młodzi ludzie mogą się wzajemnie inspirować i dzielić pasją do poznawania tajników ludzkiego mózgu.
Po części konkursowej odbył się wykład pt. „Konektomika. Wyzwania komputerowego mapowania mózgu”.
Naszym uczniom serdecznie gratulujemy udziału!

Sukces Korczakowców w wojewódzkich eliminacjach do finałów II edycji Olimpiady Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej

1024 768 Arkadiusz

Sukces Korczakowców w wojewódzkich eliminacjach do finałów II edycji Olimpiady Gier Planszowych Instytutu Pamięci Narodowej. W gościnnym Opolu na 6 konkurencji wygraliśmy 3 i trzy nasze drużyny w kwietniu 2024 r. reprezentować będą VI LO Korczak podczas warszawskich finałów olimpiady.

W siedzibie WSB Merito w Opolu nasi reprezentanci uzyskali następujące wyniki:

 • gra „Znaj Znak:” 1 miejsce: – Damian Nowak & Dominik Słota, 2 miejsce – Jan Kuczyński & Wiktor Jurczak
 • gra „Gwiaździsta Eskadra”: 2 miejsce – Oliwia Głowacz, Olaf Bojanowski & Filip Pilarz; 3 miejsce – Natalia Nogajczyk, Jakub Lenarcik & Andrzej Balcerzak
 • gra „Bitwa warszawska”: 1 miejsce – Bartosz Rudzki & Jakub Laprus, 2 miejsce – Marcel Bludnik & Dominik Kamiński; 3 miejsce – Karol Węgorzewski & Karol Kleczko.
 • gra „ORP Orzeł”: 1 miejsce – Julia Mizera & Michał Kaczmarczyk

Wszystkim nagrodzonym, a także pozostałym naszym dzielnym reprezentantom gratulujemy.

 

Konkurs o Złoty Indeks AEH

1024 936 Arkadiusz

Zadanie konkursowe to napisanie pracy na temat: „Społecznie wykluczeni – jak otworzyć ludzi na świat?”. Biorąc pod uwagę aktualność i wszechstronność tematu jesteśmy przekonani, że wielu uczniów zechce wziąć udział w konkursie. Z założenia Organizatorów temat konkursu ma na celu skłonienie młodych ludzi do analizy sytuacji wśród społeczności, refleksji nad ich rolą w społeczeństwie, nad tym, czym jest społeczne wykluczenie i jak temu zaradzić.

Prace konkursowe o objętości nie mniejszej niż 3000 słów i nie większej niż 8000 słów należy przesłać wraz ze wszystkimi załącznikami poprzez stronę https://indeks.vizja.pl/ do 30 kwietnia 2024 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 31 maja 2024 roku, natomiast uroczyste wręczenie dyplomów oraz indeksów odbędzie się podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2024/2025

 

 

Konkurs – Świąteczny Wystrój Drzwi 2023

724 1024 Zbigniew Wiekiera

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE: „ŚWIĄTECZNY WYSTRÓJ DRZWI”

CELE KONKURSU:

 • poszanowanie i kultywowanie tradycji świątecznych
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych
 • zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez wykorzystanie materiałów nadających się do recyklingu

REGULAMIN KONKURSU

 1. W konkursie biorą udział wszystkie klasy.
 2. Dekoracja ma być wykonana techniką, która nie uszkodzi elementów drzwi.
 3. Na drzwiach należy umieścić informację o swojej klasie.
 4. Termin wykonania pracy 14.12.2023r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.12.2023r.
 6. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu wraz z dyrektorem szkoły, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność i estetykę wykonania.

 

Organizatorzy konkursu: klasa 2b i 4c

Uwaga, konkurs!

400 189 Arkadiusz

Regulamin Konkursu na plakat z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu

 

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu są: VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Sosnowcu. Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.
 2. Celem Konkursu jest wykonanie plakatu pod hasłem „Zamiast dymka- witaminka”, co pomoże w kształtowaniu prawidłowych postaw zdrowotnych społeczności szkolnej oraz rozpowszechni modę na niepalenie. Stworzone materiały staną się elementem promocji „Korczaka”.
 3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na terenie szkoły, stronie internetowej szkoły oraz w jej mediach społecznościowych.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się w budynku szkoły 17 XI 2023 r. w obecności jury Konkursu. Uczestnicy zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Prezentacja najlepszych prac plastycznych będzie mieć miejsce na stronach internetowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu.

 

PRZYJMOWANIE PRAC

 1. Uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie 1 plakat.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie VI LO.
 3. Terminarz:
 • przyjmowanie prac do Konkursu: 10 XI 2023 r. – 15 XI 2023 r. do godziny 12:00.
 • ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja nagrodzonych prac – 17 XI 2023 r.
 1. Pracę można wykonać w maksymalnie 3 osobowych grupach.
 2. Pracę należy dostarczyć do:

– Pani Szklarskiej sala nr 9,

– Pani Hobot sala nr 42,

– Pani Hajdas sala nr 11.

 z dopiskiem: „Konkurs Plastyczny”.

 1. Zgłoszone prace należy opisać na odwrocie według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Klasa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 3. Prace powszechnie uznawane za obraźliwe, wulgarne i naruszające normy społeczne będą automatycznie dyskwalifikowane.

 

JURY

W skład Jury wchodzą nauczyciele: Beata Szklarska, Anna Hobot, Martyna Hajdas.

 

NAGRODY

Dla laureatów Konkursu organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w mediach społecznościowych VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu.
 2. Uczestnicy Konkursu przez podpisanie pracy oświadczają, iż:
 3. a) są autorami załączonych dzieł plastycznych oraz że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych materiałów;
 4. b) wyrażają zgodę na opublikowanie prac na stronie https://korczak.edu.pl/, w mediach społecznościowych VI LO oraz wywieszenie prac na terenie szkoły.
 5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 6. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji prac w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 10 XI 2023 roku.

Regulamin Korczakowskiego Konkursu Plastycznego z okazji Dnia Niepodległości

1024 355 Arkadiusz

Regulamin Korczakowskiego Konkursu Plastycznego z okazji Dnia Niepodległości

 

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu są: VI Liceum ogólnokształcące im. J. Korczaka w Sosnowcu oraz Rada Rodziców VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Sosnowcu. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Niepodległości.
 2. Celem Konkursu jest ukazanie za pomocą pracy plastycznej (obraz, plakat etc.) współczesnego pojmowania patriotyzmu. Stworzone materiały staną się elementem promocji „Korczaka”.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w jej mediach społecznościowych.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się w budynku szkoły 10 XI 2023 r. o godz. 12.00 w obecności przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wszystkich klas VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Prezentacja najlepszych prac plastycznych będzie mieć miejsce na stronach internetowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu.
 6. Członkowie Samorządu Uczniowskiego „Korczaka” nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

PRZYJMOWANIE PRAC

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę plastyczną (obraz, plakat, kolaż, etc.) o tematyce patriotycznej.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie VI LO.
 3. Terminarz:

– przyjmowanie prac do Konkursu: 30 X – 7 XI 2023 r.

– ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja nagrodzonych prac – 10 XI 2023 r.

 1. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone zespołowo.
 2. Prace należy składać do Pana Witolda Madeja z dopiskiem: „Korczakowski Konkurs   Plastyczny”.
 3. Zgłoszone prace należy opisać na odwrocie według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Klasa
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 5. Prace powszechne uznawane za obraźliwe, wulgarne i naruszające normy społeczne będą automatycznie dyskwalifikowane. 

 

JURY

W skład Jury wchodzą przedstawiciele (po jednej osobie): Dyrekcji VI LO, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Grona Pedagogicznego.

 

NAGRODY

Dla Laureatów Konkursu organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w mediach społecznościowych VI LO im. Janusza Korczaka. W Sosnowcu.
 2. Uczestnik Konkursu przez podpisanie pracy oświadcza, iż:
 3. jest autorem załączonych dzieł plastycznych oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych materiałów;
 4. zgadza się na opublikowanie prac na stronie https://korczak.edu.pl/ oraz w mediach społecznościowych VI LO.
 5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 6. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji prac w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26 X 2023 r.

 

 

Halloween

1024 1024 Arkadiusz

Hej, Korczakowcy! Z racji tego, że zbliża się Halloween, mamy dla Was dwa konkursy oraz dzień tematyczny.

 • We wtorek 31 X przebierzcie się jak najstraszniej potraficie. Wykorzystajcie swoją kreatywność, bo przyda się Wam ona w pierwszym z konkursów. Osoby, które będą chciały wziąć w nim udział, zapraszamy na pierwszej długiej przerwie (12:20) na dyżurkę – to właśnie tam zrobimy upiorny pokaz mody z nagrodami.
 • Drugi z konkursów, do którego chcielibyśmy Was zachęcić, to konkurs, w którym pokażecie swoje artystyczne talenty. Stwórzcie jak najstraszniejszą okładkę książki bądź filmu. Technika dowolna. Niech nie ogranicza Was wyobraźnia! Prace te przyjmuje samorząd uczniowski do poniedziałku 30 X. Czekamy i liczymy na Wasze pomysły. Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy się dobrze bawić.

Ruszyła X edycja Olimpiady ZWOLNIENI Z TEORII

732 1024 Arkadiusz

Dzisiaj uczennice i uczniowie naszego Liceum spotkali się z przedstawicielką projektu tzw. „Trasowiczką”, która przedstawiła zasady działania projektu.

W ramach Olimpiady uczniowie sami organizują projekty społeczne. Do realizacji własnej inicjatywy społecznej uczestników prowadzi innowacyjna platforma edukacyjna. Dzięki niej uczestnicy projektu wiedzą jak działać i uczą się zarządzania projektem w profesjonalny sposób.

Dwa lata temu nasze uczennice, dzisiaj absolwentki VI LO – Aleksandra Galas, Paulina Moskal i Ewa Morga zrealizowały i ukończyły swój projekt „Akcja Edukacja”, zdobywając 17000 beneficjentów, co dało im miejsce w finale Ogólnopolskiej Olimpiady

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.