ogłoszenie

Drodzy Maturzyści

1024 518 Arkadiusz

W dniu 11 sierpnia 2020 r. o godzinie 13:00 zapraszamy po odbiór Świadectw dojrzałości.

Świadectwa będą wydawane na boisku szkolnym. Bardzo prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu i wymaganych środków ostrożności. W celu potwierdzenia odbioru świadectwa należy złożyć własnoręczny podpis na Karcie ewidencji wydanych świadectw dlatego prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz długopisu. 

Do zobaczenia.

Wyprawka szkolna

1024 432 Arkadiusz

Rządowy program o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020r

Termin składania wniosków upływa 4 września 2020 r.

Informujemy, że dnia 25.07.2020r. weszła w życie Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wsparcie poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, co w konsekwencji oznacza zwiększanie ich szans edukacyjnych.

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z ww. dofinansowania. Dofinansowanie jest różne dla różnych grup uczniów i wynosić będzie:

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić: dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023

do kwoty 225zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

 • w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;

 • w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

 • w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 390zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami

do kwoty 445zł

W sumie na realizację programu zaplanowano 54 mln zł.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje w linku:   Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – link MEN

 

Certyfikat Szkoła w Chmurze

1024 670 Arkadiusz

Nasza szkoła dołączyła do sieci Szkół w Chmurze Microsoft, które wykorzystują najnowsze rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania.

Udział w programie potwierdzony został oficjalnym certyfikatem Microsoft oraz tabliczką “Szkoła w Chmurze Microsoft”.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

 • Szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
 • Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.
 • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Korzyści z udziału w programie:

 • dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft,
 • dołączenie do ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools,
 • wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft,
 • zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół),
 • dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Community.

Zakończenie Roku Szkolnego 2019-2020

780 520 Arkadiusz

I tak dotarliśmy do końca roku szkolnego. Kończymy w doskonałych nastrojach z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Aż 73 uczniów kończy naukę z wyróżnieniem 105 otrzyma Złotą Odznakę a średnia w szkole wynosi 4,12. A jaki to był rok? To Był Rok 2019/2020. Zapraszamy!

Odbiór świadectw

780 520 Arkadiusz

26 czerwca 2020 r. zakończymy rok szkolny. Niestety w tym roku nie spotkamy się na tradycyjnej uroczystości wręczenia świadectw i nagród. Sytuacja epidemiologiczna wymaga od nas wszystkich ostrożności, dlatego świadectwa będą rozdawane przez wychowawców zgodnie z indywidualnym harmonogramem. Uczniowie wchodzą wyznaczonym wejściem, odbierają świadectwo, podpisują odbiór świadectwa na liście, opróżniają szafkę, przechodzą na recepcję, oddają kluczyk do szafki i wychodzą wejściem głównym. Wszyscy zachowują reżim sanitarny, zakładają maseczki i rękawiczki. Uczniowie przynoszą własny długopis i zachowują dystans społeczny.

 

 • od godziny 8.30

Klasa I a G  – wejście nr 4 (przy szatniach w-f) – sala gimnastyczna

Klasa I b G –  wejście nr 3 (od strony boiska) – sala nr 15

Klasa I c G –  wejście nr 2 (od strony parkingu) – sala nr 9

Klasa I d –  wejście nr 3 (od strony boiska)  – sala 16

 

 • od godziny 9.45

Klasa I a SP –  wejście nr 4 – sala gimnastyczna

Klasa I b SP – wejście nr 3 – sala nr 15

Klasa I c SP – wejście nr 2 – sala nr 9

Klasa I d SP  – wejście nr 3 – sala 16

 

 • od godziny 11.00

Klasa II a   – wejście nr 4 – sala gimnastyczna

Klasa II b  – wejście nr 3 – sala nr 15

Klasa II c – wejście nr 2– sala nr 9

Klasa II d  – wejście nr 3 – sala 16

Klasa II e  – wejście nr 2  – sala 8

ROZPOCZYNAMY PRACĘ W PROJEKCIE „MIĘDZYPOKOLENIOWE MOTYWAKCJE”.

802 960 Arkadiusz

Od dzisiaj grupa naszych uczniów w składzie : Natalia Pasich, Alicja Cendrowska, Paulina Moskal, Julia Otorowska, Kacper Tomaszewski, Ewa Morga, Maja Ranosz i Patryk Porc przystępuje do projektu zorganizowanego przez Stowarzyszenie MOCnaMOC. W ramach projektu sosnowieccy seniorzy oraz młodzież otrzymają granty na realizację wspólnych pomysłów, które promować będą ideę międzypokoleniowej współpracy w naszej lokalnej społeczności. Efekty zobaczymy już we wrześniu. A dzisiaj, pierwsze spotkanie, oczywiście przy użyciu platformy, tym razem Google Meet.

https://www.facebook.com/Mi%C4%99dzypokoleniowe-MotywAkcje-100495041703294/

Konsultacje dla abiturientów i uczniów

512 385 Arkadiusz

Konsultacje dla abiturientów i uczniów klas I-II odbywają się w budynku szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, zgodnie z ustalonym harmonogramem i procedurą.

Pobierz: ProceduryKonsultacji

Drodzy Ósmoklasiści!

1024 576 Arkadiusz

Drodzy Ósmoklasiści!!! Czas na spotkanie z nami, uczniami Korczaka. Zapoznaliście się zapewne z materiałami udostępnionymi na naszym FB. Dzisiaj poznajcie nas i posłuchajcie co mamy Wam do powiedzenia. No to startujemy.

Drodzy Ósmoklasiści!!! Czas na spotkanie z nami, uczniami Korczaka. Zapoznaliście się zapewne z materiałami udostępnionymi na naszym FB. Dzisiaj poznajcie nas i posłuchajcie co mamy Wam do powiedzenia. No to startujemy.

Opublikowany przez VI LO Korczak Piątek, 15 maja 2020
Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.