Korczakowski Konkursu Fotograficzno-Filmowy

400 189 Arkadiusz

Regulamin Korczakowskiego Konkursu Fotograficzno-Filmowego

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu są: VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Sosnowcu oraz Rada Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Sosnowcu. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Celem Konkursu jest ukazanie w obiektywie aparatu fotograficznego lub kamery scen z życia naszego liceum. Stworzone materiały staną się elementem promocji „Korczaka”.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w jej mediach społecznościowych.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się w budynku szkoły 13 X 2023 r. o godz. 12:00 w obecności przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wszystkich klas VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Członkowie Samorządu Uczniowskiego „Korczaka” nie mogą brać udziału w Konkursie.

PRZYJMOWANIE PRAC

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia lub 1 film.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie VI LO.
 3. Terminarz:
 • przyjmowanie prac do Konkursu: 20 IX 2023 r. – 08 X 2023 r.
 • ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja nagrodzonych prac – 13 X 2023 r.
 1. Fotografie i filmy powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone zespołowo.
 2. Prace należy nadesłać w formie elektronicznej na szkolny MS Teams w prywatnej wiadomości do Pani Małgorzaty Marszałek z dopiskiem: „Korczakowski Konkurs Fotograficzno-Filmowy”.
 3. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
 4. Nadesłane fotografie i filmy należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Klasa.
 5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie .jpg, natomiast filmy w formatach: .mp4 lub .avi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 7. Prace powszechnie uznawane za obraźliwe, wulgarne i naruszające normy społeczne będą automatycznie dyskwalifikowane.

JURY

W skład Jury wchodzą przedstawiciele (po jednej osobie): Dyrekcji VI LO, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Grona Pedagogicznego.

NAGRODY

Dla laureatów Konkursu organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej VI LO https://korczak.edu.pl/.
 2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
 3. a) jest autorem załączonych fotografii i filmów oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych materiałów;
 4. b) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie https://korczak.edu.pl/ oraz w mediach społecznościowych VI LO.
 5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 6. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii i filmów w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 20 IX 2023 r.

Formularz rejestracyjny – Korczakowski Konkurs Fotograficzno-Filmowy

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.