ogłoszenie

Wyprawka szkolna

1024 432 Arkadiusz

Rządowy program o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020r

Termin składania wniosków upływa 4 września 2020 r.

Informujemy, że dnia 25.07.2020r. weszła w życie Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Wsparcie poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, co w konsekwencji oznacza zwiększanie ich szans edukacyjnych.

W zbliżającym się roku szkolnym 2020/2021 ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością będzie mogło skorzystać z ww. dofinansowania. Dofinansowanie jest różne dla różnych grup uczniów i wynosić będzie:

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić: dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023

do kwoty 225zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:

 • w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;

 • w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

 • w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;

do kwoty 390zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami

do kwoty 445zł

W sumie na realizację programu zaplanowano 54 mln zł.

W latach 2020–2022 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności),
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje w linku:   Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – link MEN

 

Certyfikat Szkoła w Chmurze

1024 670 Arkadiusz

Nasza szkoła dołączyła do sieci Szkół w Chmurze Microsoft, które wykorzystują najnowsze rozwiązania Microsoft w każdym obszarze działania.

Udział w programie potwierdzony został oficjalnym certyfikatem Microsoft oraz tabliczką “Szkoła w Chmurze Microsoft”.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

 • Szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami.
 • Szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.
 • Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Korzyści z udziału w programie:

 • dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft,
 • dołączenie do ogólnoświatowej sieci Microsoft Schools,
 • wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft,
 • zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół),
 • dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Community.

Zakończenie Roku Szkolnego 2019-2020

780 520 Arkadiusz

I tak dotarliśmy do końca roku szkolnego. Kończymy w doskonałych nastrojach z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Aż 73 uczniów kończy naukę z wyróżnieniem 105 otrzyma Złotą Odznakę a średnia w szkole wynosi 4,12. A jaki to był rok? To Był Rok 2019/2020. Zapraszamy!

Odbiór świadectw

780 520 Arkadiusz

26 czerwca 2020 r. zakończymy rok szkolny. Niestety w tym roku nie spotkamy się na tradycyjnej uroczystości wręczenia świadectw i nagród. Sytuacja epidemiologiczna wymaga od nas wszystkich ostrożności, dlatego świadectwa będą rozdawane przez wychowawców zgodnie z indywidualnym harmonogramem. Uczniowie wchodzą wyznaczonym wejściem, odbierają świadectwo, podpisują odbiór świadectwa na liście, opróżniają szafkę, przechodzą na recepcję, oddają kluczyk do szafki i wychodzą wejściem głównym. Wszyscy zachowują reżim sanitarny, zakładają maseczki i rękawiczki. Uczniowie przynoszą własny długopis i zachowują dystans społeczny.

 

 • od godziny 8.30

Klasa I a G  – wejście nr 4 (przy szatniach w-f) – sala gimnastyczna

Klasa I b G –  wejście nr 3 (od strony boiska) – sala nr 15

Klasa I c G –  wejście nr 2 (od strony parkingu) – sala nr 9

Klasa I d –  wejście nr 3 (od strony boiska)  – sala 16

 

 • od godziny 9.45

Klasa I a SP –  wejście nr 4 – sala gimnastyczna

Klasa I b SP – wejście nr 3 – sala nr 15

Klasa I c SP – wejście nr 2 – sala nr 9

Klasa I d SP  – wejście nr 3 – sala 16

 

 • od godziny 11.00

Klasa II a   – wejście nr 4 – sala gimnastyczna

Klasa II b  – wejście nr 3 – sala nr 15

Klasa II c – wejście nr 2– sala nr 9

Klasa II d  – wejście nr 3 – sala 16

Klasa II e  – wejście nr 2  – sala 8

ROZPOCZYNAMY PRACĘ W PROJEKCIE „MIĘDZYPOKOLENIOWE MOTYWAKCJE”.

802 960 Arkadiusz

Od dzisiaj grupa naszych uczniów w składzie : Natalia Pasich, Alicja Cendrowska, Paulina Moskal, Julia Otorowska, Kacper Tomaszewski, Ewa Morga, Maja Ranosz i Patryk Porc przystępuje do projektu zorganizowanego przez Stowarzyszenie MOCnaMOC. W ramach projektu sosnowieccy seniorzy oraz młodzież otrzymają granty na realizację wspólnych pomysłów, które promować będą ideę międzypokoleniowej współpracy w naszej lokalnej społeczności. Efekty zobaczymy już we wrześniu. A dzisiaj, pierwsze spotkanie, oczywiście przy użyciu platformy, tym razem Google Meet.

https://www.facebook.com/Mi%C4%99dzypokoleniowe-MotywAkcje-100495041703294/

Konsultacje dla abiturientów i uczniów

512 385 Arkadiusz

Konsultacje dla abiturientów i uczniów klas I-II odbywają się w budynku szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, zgodnie z ustalonym harmonogramem i procedurą.

Pobierz: ProceduryKonsultacji

Drodzy Ósmoklasiści!

1024 576 Arkadiusz

Drodzy Ósmoklasiści!!! Czas na spotkanie z nami, uczniami Korczaka. Zapoznaliście się zapewne z materiałami udostępnionymi na naszym FB. Dzisiaj poznajcie nas i posłuchajcie co mamy Wam do powiedzenia. No to startujemy.

Drodzy Ósmoklasiści!!! Czas na spotkanie z nami, uczniami Korczaka. Zapoznaliście się zapewne z materiałami udostępnionymi na naszym FB. Dzisiaj poznajcie nas i posłuchajcie co mamy Wam do powiedzenia. No to startujemy.

Opublikowany przez VI LO Korczak Piątek, 15 maja 2020

Klasa Cogito

1024 768 Arkadiusz

„Nie ma nic piękniejszego niż znalezienie własnej drogi” – Jodie Foster. Jeżeli chcesz rozwijać swoje pasje, dążyć do harmonijnego rozwoju, szlifować swój talent, chcesz „być sobą – szukać własnej drogi” (J. Korczak), to klasa COGITO jest właśnie dla Ciebie. Wybierając ten profil, możesz pogłębić wiedzę z zakresu prawa, psychologii, mediów, ekonomii. Pamiętaj! „Kto mało myśli, błądzi wiele” – Leonardo da Vinci

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.