konkursy_szkoły_podstawowe

Korczakowski Obcojęzyczny Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty

724 1024 Arkadiusz

Przedstawiamy wyniki 3. edycji Korczakowskiego Obcojęzycznego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych. Tematem tegorocznych utworów była przyroda budząca się do życia. Konkurs został rozstrzygnięty w czterech kategoriach: język angielski, język niemiecki, język francuski i język włoski. Otrzymaliśmy od Was bardzo dużo filmików z recytacją, wyłonienie zwycięzców było naprawdę trudne. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz opiekunom za zaangażowanie, pomysłowość i wysoki poziom artystyczny.

A oto laureaci:

kategoria: język angielski

I miejsce – Zuzanna Burzawa, Szkoła Podstawowa nr 30 w Dąbrowie Górniczej

II miejsce – Wiktoria Warecka, Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Słowackiego w Sosnowcu

III miejsce – Agata Gadecka, Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w Czeladzi

 

kategoria: język niemiecki

I miejsce – Kinga Kołodziej, Szkoła Podstawowa nr 45 im. J. Korczaka w Sosnowcu

II miejsce – Mariusz Wolski, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

III miejsce – Jakub Majcher, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Orła Białego w Sosnowcu

 

kategoria: język francuski

I miejsce – Julia Olszańska, Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Tuwima w Sosnowcu

II miejsce – Oliwia Wawrzyniak, Szkoła Podstawowa nr 45 im. J. Korczaka w Sosnowcu

III miejsce – Oriana Hoppe, Szkoła Podstawowa nr 45 im. J. Korczaka w Sosnowcu

 

kategoria: język włoski:

I miejsce – Aleksandra Tylus, Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w Czeladzi

II miejsce – Julia Dwojewska, Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Słowackiego w Sosnowcu

 

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy!!!

Z uwagi na sytuację pandemii dyplomy oraz nagrody zostaną dostarczone do szkół laureatów przed końcem roku szkolnego.

„Żonkil dla Janusza Korczaka” został rozstrzygnięty

765 1024 Arkadiusz

Zagłębiowski konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

pt. : „Żonkil dla Janusza Korczaka” został rozstrzygnięty

Miło nam poinformować, że Zagłębiowski konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. : „Żonkil dla Janusza Korczaka” został rozstrzygnięty.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych.

Ósmoklasiści i siódmoklasiści nadesłali ciekawe prace, które z prawdziwą przyjemnością oceniłyśmy, wyłaniając zwycięzców konkursu.

Najwięcej wpłynęło wierszy o Januszu Korczaku, natomiast prac plastycznych, było znacznie mniej niż liryków.

W kategorii plastycznej jury wzięło pod uwagę samodzielność oraz pomysłowość wykonania pracy konkursowej. Ze względu na powielanie przez uczniów znanych wizerunków

o Januszu Korczaku, czy znanych ilustracji do książek pisarza, jury nie przyznało pierwszych trzech miejsc. Przyznano wyróżnienie pracy, która była samodzielnym pomysłem uczennicy.

Zwycięzcy konkursu literackiego- plastycznego:

a) forma pracy- literacka:

I miejsce- Natanael Kolebacz, klasa 7 d, Szkoła Podstawowa nr 19 im. M. Skłodowskiej -Curie , Sosnowiec

II miejsce- Natalia Nowak, Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Konopnickiej, Sosnowiec

III miejsce – Maja Zamłynny- Kowalska, klasa 7 c , Szkoła Podstawowa nr 20 im. M. Kopernika, Sosnowiec

wyróżnienie- Daniel Goncerz, klasa 7 c Szkoła Podstawowa nr 20 im. M. Kopernika, Sosnowiec

b) forma pracy -plastyczna:

I miejsce- nie przyznano

II miejsce- nie przyznano

III miejsce nie przyznano

wyróżnienie- Kinga Sumerowska, klasa 8 c , Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Słowackiego, Sosnowiec

Zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Jako organizatorki jesteśmy z Was dumne, że zgłębiliście wiedzę na temat życia i twórczości naszego patrona-Janusza Korczaka. Jesteśmy dumne, że godnie czcicie pamięć tego wybitnego pedagoga oraz człowieka.

Odbiór nagród i dyplomów

Ze względu na przedłużającą się sytuację pandemiczną w naszym kraju – zwycięzców konkursu zapraszamy po odbiór nagród w następującym terminie:

18 czerwca 2021 roku ( w godzinach 10.00 – 14.00)

VI L0 im. J. Korczaka, ul. Zamenhofa 15

organizatorki konkursu

Katarzyna Reszel- Łagoń

Dorota Grodecka

 

Korczakowski Obcojęzyczny Konkurs Recytatorski

765 1024 Arkadiusz

REGULAMIN KORCZAKOWSKIEGO OBCOJĘZYCZNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Tematyka tegorocznego konkursu: PRZYRODA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA

Organizator:

VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, ul. Zamenhofa 15.

Cele:

 • zainteresowanie uczniów kulturą i literaturą obcojęzyczną
 • pogłębianie znajomości twórców obcojęzycznych i ich dzieł
 • doskonalenie umiejętności recytatorskich
 • doskonalenie umiejętności językowych
 • motywowanie uczniów do wystąpień publicznych
 • motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności
 • budowanie poczucia wartości u młodzieży
 • kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi uczniów

Adresaci konkursu:

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.

Zasady uczestnictwa:

1. Przedmiotem konkursu jest nagranie filmiku z recytacją tekstu literackiego (np. wiersz, fragment prozy, piosenka) napisanego w oryginale w jednym wskazanym poniżej języku obcym. Do wyboru są: język angielski, język niemiecki, język włoski, język hiszpański, język francuski. Na filmiku musi być widoczna osoba recytująca a nie tylko słyszalny głos.

2. Zakres tematyczny konkursu uwzględnia treści nauczania zawarte w podstawie programowej przedmiotu język obcy nowożytny II etap edukacyjny w punkcie I.1-I.14.

3. Nauczyciele języków obcych zgłaszają uczniów do konkursu. Z jednego języka mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby z danej szkoły.

4. Każdy uczeń przygotowuje filmik z prezentacją jednego utworu literackiego w języku obcym podanym w punkcie 1. Czas trwania recytacji nie może przekroczyć 5 minut.

5. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych (ruch, strój, rekwizyty, tło muzyczne)

6. Prezentowany utwór musi być zgodny z tematyką konkursu.

7. Kartę zgłoszenia i filmik z recytacją utworu oraz zgody na udział w konkursie należy przesłać najpóźniej do 16 kwietnia 2021r. na poniższy adres mailowy:

a.rabus@365.korczak.edu.pl

z dopiskiem „Obcojęzyczny Konkurs Recytatorski”

8. Konkurs jest bezpłatny, uczniowie nie ponoszą żadnych opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie.

9. Kwestie sporne rozstrzyga organizator wraz z jury.

Kryteria oceny:

1. Prezentowane utwory ocenia powołane przez organizatora jury, które po wysłuchaniu prezentowanych utworów przyznaje I, II i III miejsce.

2. Ocenie jury podlegają:

 • dobór utworu
 • opanowanie tekstu na pamięć
 • wymowa
 • interpretacja
 • dobór środków artystycznych

Przebieg konkursu:

1. Eliminacje szkolne odbywają się indywidualnie w szkołach podstawowych bez określania terminu.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23 kwietnia 2021r. Wyniki zostaną opublikowane w mediach społecznościowych VI LO. Organizator konkursu będzie się kontaktował ze szkołami laureatów w celu ich uhonorowania.

 

Zagłębiowski konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Żonkil dla Janusza Korczaka”

765 1024 Arkadiusz

Kiedy śmieje się dziecko , śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

 

 

Korczak, a właściwie Henryk Goldszmit
ur.1879r. lub 1879r. zm. w 1942 w Treblince
pisarz, pedagog, lekarza, publicysta, działacz społeczny,
orędownik praw dziecka, ofiara Holocaustu,

Zagłębiowski konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
pt.: „Żonkil dla Janusza Korczaka”

Regulamin konkursu

1. Niniejszy regulamin, określa zasady przeprowadzania Konkursu na pracę literacką oraz pracę plastyczną inspirowaną życiem i twórczością Janusza Korczaka.

2. Organizatorem i pomysłodawcą Zagłębiowskiego konkursu literacko- plastycznego jest VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu

ul. Zamenhofa 15 41-200 Sosnowiec
tel./ fax 32 291-87-02
e-mail: lo6@sosnowie.edu.pl

3. Konkurs jest organizowany w jednej kategorii:

 • uczniowie klas siódmych oraz uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z terenu Zagłębia.

4. Cele konkursu:

 • Przybliżenie postaci Janusza Korczaka;
 • Popularyzowanie wśród uczniów treści zgodnych z zasadami Janusza Korczaka;
 • Poznanie dorobku literackiego „Starego Doktora”;
 • Uczczenie pamięci wybitnego człowieka – pedagoga i wychowawcy, lekarza i pisarza;
 • rozwijanie talentów poetyckich i plastycznych wśród uczniów szkół podstawowych.

 5. Zasady uczestnictwa :

 • uczeń wybiera jedną formę konkursu :
  a) forma literacka -napisanie wiersza inspirowanego życiem i twórczością Janusza Korczaka lub
  b) forma plastyczna – wykonanie dowolnej pracy plastycznej inspirowanej życiem i twórczością Janusza Korczaka,
 • uczeń przesyła wiersz albo pracę plastyczną, która nie była publikowana w innych konkursach
 • uczeń, pisze w języku polskim wiersz o Januszu Korczaku inspirowany życiem twórczością „ Starego Doktora”/ jego powieściami,
 • uczeń wykonuje pracę plastyczną w dowolnej formie- portret Janusza Korczaka/ ilustracja do powieści J. Korczaka,
 • uczestnik konkursu oraz jego opiekun wyrażają zgodę na publikowanie jej na stronie internetowej LO oraz na FB,
 • nadesłane prace nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.

6. Zasady przysyłania pracy :

a) forma literacka– wiersz o Januszu Korczaku – czcionka Times New Roman, interlinia 1,5 pkt, rozmiar czcionki 12 , praca musi być zapisana w formacie tekstowym pdf
b) forma plastyczna -praca plastyczna- technika dowolna- rysunek, collage, grafika, malarstwo, przesłane zdjęcie pracy musi być zapisane w formacie pdf

 • nadesłane prace powinny zawierać załączniki n1 – formularz uczestnika oraz nr 2 – oświadczenie opiekuna/ rodzica uczestnika, nr 3- zgoda na przetwarzanie danych
 • konkursowe prace wraz z Załącznikami przesyłamy na adres poczty elektronicznej Organizatora konkursu:

lo6@sosnowiec.edu.pl

7. Laureatom przyznawane są nagrody rzeczowe:

 • za zajęcie pierwszego miejsca
 • za zajęcie drugiego miejsca
 • za zajęcie trzeciego miejsca

Komisja konkursowa może zdecydować o innym podziale nagród.

8.Terminy:

 • przyjmowanie prac konkursowych : do 09 kwietnia 2021 roku,
 • publikacja wyników konkursu na stronie internetowej VI L0 im. J. Korczaka oraz na FB Korczaka dnia 19 kwietnia 2021 roku,
 • wysyłanie nagród i dyplomów do końca maja 2021 roku.

9. Koordynatorki konkursu:

 • mgr Katarzyna Reszel- Łagoń
 • mgr Dorota Grodecka

10.Uczestnicy Konkursu, przystępując do Konkursu, powinni zapoznać się z Regulaminem.

11. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.