Erasmus+

Young vision of Green Order Bułgaria

1024 768 Arkadiusz

Ostatnie dni projektu to przede wszystkim podsumowanie naszych dotychczasowych działań. W międzynarodowych zespołach tworzyliśmy plakaty dotyczące naszej wizji Zielonego Ładu oraz graliśmy w quizy ekologiczne. Na zakończenie otrzymaliśmy certyfikaty uczestnictwa. Przed wylotem do Polski mieliśmy jeszcze okazję zwiedzić stolicę Bułgarii – Sofię. Do domu wracamy pełni pięknych wspomnień, bardziej wrażliwi na kwestie środowiska, a za naszymi bułgarskimi przyjaciółmi już tęsknimy.

Koordynatorzy projektu:

  • Fundacja Centrum Kreatywnych Inicjatyw Edukacyjnych Polska
  • Ecoworld Rhodopes Association – Smolyan

Skills for a better future

768 1024 Arkadiusz

Niedzielny poranek przywitał nas piękną słoneczną pogodą. Wspólnie udaliśmy się na spacer do Doliny Strążyskiej. Imponujący widok w promieniach słońca wodospadu Siklawica i Giewontu pozwolił nam naładować akumulatory na kolejne dni. Następnie udaliśmy się do Zakopiańskiego Centrum Edukacji na Tatrzański Festiwal Zespołów Góralskich „Złote Kierpce” oraz do Muzeum Tatrzańskiego jednego z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce.

Spacerując po Krupówkach omawialiśmy plan działań na nasz wieczór kulturalny o Polsce. Relacje zdjęciowe i filmowe najlepiej oddadzą klimat naszego polskiego wieczoru.

Skills for a better future

768 1024 Arkadiusz

Podczas trwającej międzynarodowej wymiany młodzieży „Skills for a better future”, korzystając z bogatego repertuaru edukacji pozaformalnej, intensywnie uczymy się od siebie nawzajem przedsiębiorczości. Tematy, które zgłębiamy, to: innowacyjność jako klucz do efektywnego biznesu, praca nad kreatywnym CV i Europass CV, praca zespołowa nad koncepcją działalności gospodarczej. Udział w projekcie jest dla nas bardzo ważny, ponieważ daje nam możliwość rozwoju kompetencji zawodowych i mentalnych, tak bardzo potrzebnych dziś w zglobalizowanym świecie pracy.

Projekt został sfinansowany ze środków programu Erasmus+.

ERASMUS+ „Skills for better future”

1024 512 Arkadiusz

Rynek pracy jest obecnie zdominowany przez międzynarodowe korporacje. Jak my, młodzi ludzie, widzimy siebie w tej rzeczywistości? Odpowiedzi na te pytania próbujemy znaleźć podczas międzynarodowej wymiany młodzieży „Skills for better future”, która właśnie odbywa się z naszym udziałem w Białym Dunajcu. Zajęcia rozpoczęły się od wspólnej integracji z rówieśnikami z Czech i Słowacji, wymianie naszych poglądów na temat przedsiębiorczości i społecznej roli biznesu. Podczas tej wymiany będziemy poruszać następujące zagadnienia:

  • możliwości jakie daje młodym ludziom rozwój rynku korporacji międzynarodowych;
  • praktyczne informacje dotyczące pracy w środowisku międzynarodowym w dużej organizacji;
  • wymiana poglądów i zdobywanie nowych doświadczeń we współpracy z rówieśnikami z innych krajów;
  • kreowanie swoich pomysłów i podejmowanie konkretnych inicjatyw, które przyczynią się do zdobycia w przyszłości wymarzonej pracy;
  • poznanie zasad obsługi klienta biznesowego.

Wymiana młodzieży została sfinansowana ze środków programu Erasmus+.

Erasmus+ Young vision of Green Order

768 1024 Arkadiusz

Wczorajszy dzień był podsumowaniem naszych dotychczasowych działań. Wzięliśmy udział w debacie oksfordzkiej, która była finalnym rezultatem pierwszej części projektu. Podzieleni na międzynarodowe drużyny dyskutowaliśmy nad następującymi tezami: Styl życia, jaki prowadzimy przyczynia się do globalnego ocieplenia i dlatego wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni, Ludzie powinni być karani za każde działanie przyczyniające się do zmian klimatycznych, Na świecie istnieją poważniejsze zagrożenia niż globalne ocieplenie. Debatowaliśmy z pełnym zaangażowaniem i ku zaskoczeniu nas samych debata zakończyła się remisem. Po debacie odpowiadaliśmy sobie na pytanie, czy jesteśmy Eko-Europejczykami, tworząc przy tym listę kompetencji Eco-mana oraz listę postanowień dotyczącą naszego wkładu w ochronę środowiska. Na zakończenie przyszedł czas refleksji, podziękowań oraz uroczystego wręczenia certyfikatów YouthPass.

Dziś przychodzi nam się pożegnać. Wyjeżdżamy stąd bogatsi o nowe doświadczenia, nowe znajomości, z większą wiedzą, jak dbać o naszą planetę oraz ze świadomością tego, że każdy z nas ma wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Na szczęście nie żegnamy się na długo, bo już w czerwcu lecimy do Bułgarii na drugą część projektu.

Fundacja Centrum Kreatywnych Inicjatyw Edukacyjnych Polska

Ecoworld Rhodopes Association – Smolyan

Erasmus+ Young vision of Green Order

1024 768 Arkadiusz

Kolejny raz udaliśmy się do Zakopanego, tym razem do Centrum Edukacji Przyrodniczej. Mogliśmy zobaczyć realistyczne, trójwymiarowe makiety przedstawiające przyrodę tatrzańską oraz wpływ człowieka na tatrzańskie ekosystemy. Uzupełnieniem ekspozycji były filmy przyrodnicze pokazane z perspektywy żyjących w Tatrach zwierząt. Kolejnym etapem była wizyta w Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach. Dowiedzieliśmy się, jak funkcjonuje ciepłownia, wykorzystując ciepło z odnawialnych źródeł energii zawartych w wodach geotermalnych. Po powrocie odbyły się warsztaty, podczas których tworzyliśmy plakaty na temat: jak działalność człowieka może wpływać na naszą planetę. Punktem kulminacyjnym dnia był wieczór kultury polskiej, który otworzyliśmy Polonezem. Tym razem to my przybliżyliśmy bułgarskim partnerom nasz kraj. Opowiadaliśmy o znanych Polakach, tradycyjnych potrawach oraz o ciekawych miejscach. Częstowaliśmy polskimi słodyczami, a na koniec zaprosiliśmy nasze koleżanki i kolegów do wspólnego lepienia pierogów. 😁

Erasmus+ Young vision of Green Order

1024 768 Arkadiusz

W kolejnym dniu realizacji projektu pojechaliśmy do Zakopanego, gdzie uczestniczyliśmy w grze miejskiej, której tematem przewodnim była ochrona środowiska. Odwiedziliśmy Muzeum Tatrzańskie, gdzie mogliśmy zapoznać się z kulturą i tradycjami Podhala. Zwieńczeniem dnia był wieczór kultury bułgarskiej. Nasi partnerzy przybliżyli nam piękno swojego kraju i jego zwyczaje, zostaliśmy zaproszeni do wspólnego tańca oraz mogliśmy skosztować potraw kuchni bułgarskiej. Następny dzień wypełniły nam m. in. warsztaty ekologiczne, gra Bingo, dotycząca zachowań proekologicznych oraz tworzenie własnego ekosłowniczka.

Erasmus+ Young vision of Green Order

768 1024 Arkadiusz

Jesteśmy już w Poroninie, gdzie wspólnie z naszymi rówieśnikami z Bułgarii będziemy przez kolejnych siedem dni realizować projekt Young vision of Green Order programu Erasmus+. Dzisiaj spędziliśmy czas na wspólnej integracji. Dzięki różnym grom i zadaniom mogliśmy lepiej się poznać i nawiązać dobrą relację. Rozmawialiśmy także o swoich oczekiwaniach, nadziejach, a także lękach związanych z naszym uczestnictwem w projekcie. Na zakończenie dnia wszyscy razem wykonywaliśmy serię zadań, które obejmowały m.in. wyszukiwanie cech, które nas łączą, robienie piramidy czy mapy miejsc, które znajdują się w okolicy. Wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, że jesteśmy bardzo zgraną grupą i nie możemy się doczekać kolejnych wyzwań.

Projekt Young Vision of Green Order program Erasmus+

1024 768 Arkadiusz

Grupa uczniów z klasy 2C kolejny raz uczestniczyła w warsztatach przygotowujących do realizacji projektu, którego celem jest promocja Zielonego Ładu. Już za kilka dni spotkamy się w Poroninie z młodzieżą z Bułgarii, by wspólnie pracować nad takimi zagadnieniami jak: walka z katastrofą klimatyczną, odnawialne źródła energii, recykling, promocja idei Zero Waste oraz Europejskiego Paktu na rzecz Klimatu. Koordynatorem projektu jest Fundacja Centrum Kreatywnych Inicjatyw Edukacyjnych Polska, a partnerem ze strony bułgarskiej jest Ecoworld Rhodopes Association – Smolyan. Na realizację drugiej części projektu udamy się na początku czerwca do Bułgarii.

Projekt Erasmus+

940 788 Arkadiusz

Projekt Erasmus+  „30 LAT – EDuAKCJA JĘZYKOWA KORCZAKOWSKA INTEGRACJA”

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000075155

VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu od października 2022 r. rozpoczęło realizację projektu mobilności nauczycieli Erasmus+. Dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej 20 nauczycieli  bierze udział w międzynarodowym szkoleniu pt. „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji młodzieży, wykorzystanie w nauczaniu metody CLIL i LDL”. Szkolenie to odbywa się w Grecji w języku angielskim i jest prowadzone przez zagraniczne renomowane Centrum Kształcenia Knowledge, Health and Education.
Szkolenie obejmuje swoim zakresem między innymi następujące zagadnienia:
– wykorzystanie nowatorskich metod CLIL (Content and Language Integrated Learning) w nauczaniu;
– wykorzystanie nowatorskich metod LDL (Lernen durch Lehren) w nauczaniu;
– wykorzystanie nowych technologii, w tym: mediów społecznościowych, aplikacji w kontekście nauczania młodzieży;
– poznanie nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych w działalności edukacyjnej.

Prowadzenie szkolenia w języku angielskim pozwoli nauczycielom zwiększyć i wzmocnić kompetencje językowe, poszerzyć ich warsztat pracy o nowe sposoby nauczania i oddziaływania na uczniów.

Ponadto trzech nauczycieli VI LO w ramach Erasmus+ bierze udział w obserwacji pracy dydaktycznej w zagranicznej szkole partnerskiej w Czechach, która gości nas w ramach job shadowing. Celem job shadowing jest poznanie metod pracy z uczniami w innym kraju oraz zapoznanie się ze sposobami prowadzenia zajęć.

Nauczyciele biorący udział w mobilności będą mieli możliwość:
– zapoznania się z nowymi i ciekawymi metodami nauczania,
– obserwacji zajęć w szkole zagranicznej,
– porównania sposobów oceny uczniów,
– porównania systemów edukacji,
– nawiązania kontaktów ze szkołami z zagranicy.

Obserwacja pracy w innych placówkach za granicą pozwoli kadrze na zwiększenie i wzmocnienie kompetencji językowych, wzrost świadomości międzykulturowej, poznanie sposobu funkcjonowania czeskiego systemu edukacji. Nauczyciele będą mogli wymienić się przykładami dobrych praktyk, podzielić wiedzą i doświadczeniem w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych wśród młodzieży w Polsce z nauczycielami szkoły w Czechach.

Podstawowym założeniem naszego projektu jest przekonanie, że wysoko wykwalifikowana, kompetentna, nieustannie doskonaląca się kadra jest drogą do sukcesu  uczniów. Nauczyciele dadzą przykład swoim uczniom, iż konieczne jest rozwijanie się przez całe życie (lifelong learning).

Udział w programie Erasmus+ to ogromne możliwości rozwoju potencjału wszystkich członków naszej korczakowskiej społeczności. Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu „30 Lat-EDuAKCJA Językowa Korczakowska Integracja” nada naszej placówce europejskiego wymiaru na kolejne 30 i więcej lat. 😊

 
Title of the project: „30 Years of Korczak’s Language EduAction Integration”

Project number: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000075155

„The implementation of information and communication technologies (ICT) and new technologies in the teaching and education process of young people, the usage of CLIL (Content and language integrated learning) and LDL (Lernen durch Lehren) methods in teaching.”

 

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.