Menu

Dziennik lekcyjny

Brązowa szkola

Radio Po prostu

Stowarzyszenie Absolwentów

Citi Part

Samorząd uczniowskiTowarzystwo Młodych Naukowców PDF Drukuj Email
wtorek, 09 października 2012 18:20

Drodzy Uczniowie

 

Zapraszamy Was serdecznie do udziału w cyklu spotkań poświęconych osiągnięciom naukowym XXI wieku. Wykłady będą prowadzone przez naukowców z renomowanych uniwersytetów i instytutów polskich,  jak również europejskich. Planujemy poruszać się w obszarze nauk przyrodniczych, w tym medycyny, biologii, chemii, fizyki, astronomii i nauk o Ziemi, jak również nauk inżynieryjnych: robotyki, automatyki, nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych: matematyki, informatyki i logiki. Wspólnym mianownikiem  spotkań będzie pasja poznawcza właściwa zarówno ludziom młodym jak i dojrzałym naukowcom. Może dzięki nim odkryjecie, jakiej dziedzinie wiedzy warto się poświęcić.

Zaproszenie kierujemy do młodzieży gimnazjalnej i licealnej i powołujemy do życia Towarzystwo Młodych Naukowców. Formuła spotkań obejmuje wykłady, po których zapraszamy do gorącej dyskusji. Towarzystwo Młodych Naukowców otwiera się dla wszystkich, którzy lubią stawiać pytania a odpowiedzi  nie chcą znajdować wyłącznie w internetowych wyszukiwarkach. Zapraszamy młodzież, która pragnie poszerzać granice swojego świata poprzez obcowanie z nauką jeszcze przed podjęciem studiów akademickich.  Bezpośrednie spotkania z profesorami uczelni i instytutów pozwolą Wam zrozumieć, czym są i czemu służą badania naukowe.

Dyrekcje Liceów zapewnią uczestnikom godne warunki odbywania spotkań. Wykłady będą bezpłatne. Od członków Towarzystwa Młodych Naukowców wymagać się będziemy jedynie szczerych chęci, pełnego zaangażowania intelektualnego i aktywnego uczestnictwa.

Warunkiem przynależności do Towarzystwa Młodych Naukowców jest rejestracja na stronie www a następnie złożenie w sekretariacie jednej ze szkół deklaracji uczestnictwa w pracach Towarzystwa (w przypadku uczniów niepełnoletnich podpisanej przez Rodziców).

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wykładem, który odbył się 6.11.2012 w IV LO im.St.Staszica w Sosnowcu.
Nieustraszeni pogromcy nowotworów, czyli jak pokonać „niepokonanego”.

Zapraszamy do zapoznania się z drugim wykładem, który odbył się 5.12.2012 w VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu "Genetycznie modyfikowane rośliny - fakty i mity biotechnologii".

Zapraszamy na trzeci wykład "Wybrane działania statystyczne w medycynie i onkologii" który odbędzie się 15 stycznia o godzinie 15:30 w IV LO im.St.Staszica w Sosnowcu.

Zapraszamy do zapoznania się z czwartym wykładem, który odbył się 26.02.2013 w VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu "Możliwości chirurgicznego leczenia schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego".

Zapraszamy do zapoznania się z piątym wykładem, który odbył się 12.03.2013 w IV LO im.St.Staszica w Sosnowcu „Czym jest pieniądz?".

Zapraszamy na kolejny wykład pt. "Medycyna komórkowa: Jak żyć dłużej i zdrowiej", który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 roku o godzinie 15:00 w Auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu przy ulicy Będzińskiej 60.

Uwaga uczestnicy spotkań Towarzystwa Młodych Naukowców, we wtorek 18 czerwca w budynku IV LO im. Staszica o godzinie 15:30 odbędzie się spotkanie matematyczne z finalistą tegorocznego FameLab, doktorantem Uniwersytetu Jagielońskiego Adamem Gagolem. Spotkanie matematyczne z finalistą FameLab

 

Zapraszamy na wykład „Spektroskopia atomowa” Pana profesora nadz. UŚ dr hab. Rafała Sitko, który odbędzie się w dniu 17.10.2013 o 15.30 w IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu.

 

 

W dniu 28.11.2013 o 15.30 w IV LO im. St. Staszica w Sosnowcu odbył się kolejny wykład Towarzystwa Młodych Naukowców „Czym jest czas ?”. Wykład prowadził Pan prof. UW dr hab. Marcina Poręby. Zapraszamy do relacji.

 

W dniu 10.12.2013 o godz. 15.30 Towarzystwo Młodych Naukowców zaprasza na wykład Pana Profesora Krzysztofa Solarza: „Nieproszeni goście w naszych łóżkach. Roztocza kurzu domowego źródłem informacji w sprawach kryminalnych”. Spotkanie odbędzie się w budynku IV LO im.S.Staszica ul.mjr Piwnika-Ponurego.

 

W dniu 04.02.2014 o godzinie 15.30 Towarzystwo Młodych Naukowców zaprasza na wykład Pana Profesora Piotra Fasta „Mistrz i Małgorzata – czytadło czy arcydzieło?”. Spotkanie odbędzie się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Sosnowcu.

 

Rozpoczynamy trzeci „sezon” spotkań Towarzystwa Młodych Naukowców wykładem dr hab. n. med. Przemysława Kotyli pt. „Immunomikrokosmos - dlaczego powstały limfocyty B?”. Czeka nas pasjonujący wykład o układzie immunologicznym, którego mechanizm działania jest wciąż pełen zagadek. Obecnie jesteśmy świadkami bujnego rozkwitu nowych terapii immunologicznych, w których wykorzystuje się komórki układu immunologicznego lub przeciwciała do zwalczania do niedawna nieuleczalnych chorób. Zapraszamy do IV LO im. St. Staszica w dniu 04.11.2014 r. o godzinie 15.30.

 

W dniu 16.12.2014 o godzinie 15.30 Towarzystwo Młodych Naukowców zaprasza na wykład Pana Profesora Jerzego Wydmańskiego. Spotkanie odbędzie się w VI Liceum Ogólnokształcącym  im. J. Korczaka w Sosnowcu. Tematem wykładu będą: "Nowoczesne koncepcje leczenia onkologicznego" Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.


Zapraszamy na kolejne spotkanie TMN, które odbędzie się 13.01.2015r. o godz.15.30 w budynku VI LO im. J. Korczaka. Zapraszamy na wykład Pani prof zw. dr.hab Maria Wanatowicz temat: Śląsko-zagłębiowskie konfrontacje historyczne w XIX i XX wieku(wybrane zagadnienia).

 

Serdecznie zapraszamy na wykład pana Dr hab. n. med. prof. nadzw. IO Dawida Larysza pod tytułem „Jak myśli mózg?”, który odbędzie się w dniu 10.03.2015 r. o godz. 15.30 w Liceum Ogólnokształcącym  im. J.Korczaka.

 

Szanowni Studenci TMN, zapraszamy na wykład pana dr n. med. Michał Jarząb, który jest adiunktem III Klinika Radioterapii i Chemioterapii oraz pełni funkcję kierownika Centrum Chorób Piersi – Breast Unit Gliwice. Tematem spotkania będzie ultranowoczesna diagnostyka onkologiczna. Zapraszamy we wtorek 15.12.2015 o godzinie 15.30 do IV LO w Sosnowcu.

 

Mam przyjemność zaprosić Was na wykład Pani prof. zw. dr hab. Haliny Zadory pod intrygującym tytułem „Czym jest kapitał?”.

Pani Profesor jest pracownikiem Katedry Finansów Publicznych Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe Pani Profesor obejmują: finanse przedsiębiorstw, kryzysy gospodarcze, fuzje i przejęcia. Spotkanie odbędzie się w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka w Sosnowcu. Zapraszamy w czwartek 17.03.2016 o godzinie 15.30.

 

Szanowni Studenci TMN, zapraszamy na wykład pani prof. dr hab. Janina Harasim z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która pełni funkcję Prorektora ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej. Temat wykładu: Zwyczaje płatnicze Polaków". Miejsce IV LO (15.11.2016 godz. 15.30).

 

 

TMN zaprasza do udziału w wykładzie, który odbędzie się 29.11.2016r o godz.15.30 w VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu. Wykład poprowadzi  dr.hab.prof. UŚ Romuald Cudak, z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tematem wykładu będzie “Piosenka jako tekst kultury”.

 

W dniu 19.12.2017 o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie TMN w IV LO im.S.Staszica. Z naszej szkoły w wykładzie weźmie udział klasa IA.
Wykładowcą będzie Bartek Popiel a temat zajęć brzmi: "Jak się uczyć szybko, skutecznie i bez nudnych powtórek?".

23 stycznia b.r. w ramach Towarzystwa Młodych Naukowców w LO im. Janusza Korczaka gościło prof. dr hab. Dariusz Rozmus, który przedstawił wyniki badań archeologicznych z obszaru Zagłębia Dąbrowskiego odnoszące się do wczesnośredniowiecznego górnictwa i hutnictwa. Celem prelekcji było przedstawienie wielkiej roli gospodarczej jaką odgrywał nasz region już w okresie państwa wczesnopiastowskiego. Czytaj więcej...


 

 

 

 

Zapraszamy do rejestracji na kolejny wykład

Deklaracja udziału w projekcie

 

Plakat "Towarzystwa Młodych Naukowców" Nieustraszeni pogromcy nowotworów.

Poprawiony: środa, 24 stycznia 2018 10:44