Sekcja Naukowa

Zadania projektu:

Pomiar promieniowania naturalnego:
 • zapoznanie uczestników projektu z zagadnieniami dotyczącymi zjawiska promieniotwórczości, z jego wpływem na organizmy żywe oraz z możliwościami zastosowania izotopów promieniotwórczych w przemyśle i medycynie,
 • monitorowanie obecności radonu : w pomieszczeniach mieszkalnych uczniów, w salach lekcyjnych, w otwartej przestrzeni,
 • gromadzenie danych oraz ich interpretacja,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat naturalnej promieniotwórczości wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej.

  Dokumentacja (fotograficzna i opisowa) zmian fenologicznych drzew pomnikowych miasta Sosnowca.
 • lokalizacja drzew pomnikowych Sosnowca,
 • obserwacja i dokumentacja fotograficzna zmian fenologicznych drzew pomnikowych,
 • opis gatunków drzew pomnikowych Sosnowca,
 • opracowanie mapy rozmieszczenia drzew pomnikowych w Sosnowcu,
 • stworzenie albumu ilustrującego zmiany fenologiczne drzew pomnikowych miasta Sosnowca,
 • opracowanie możliwości dydaktycznego wykorzystania dendrologicznych pomników przyrody Sosnowca,
 • publikacja albumu,
 • wystawa fotografii ilustrujących dendrologiczne zmiany fenologiczne.

  W ramach zajęc sekcji naukowej w miesiącu pażdzierniku i listopadzie uczniowie na zajęciach:
 • Zlokalizowali dzewa pomniki miasta Sosnowca,
 • Dokonali podziału na grupy zadaniowe,
 • Opracowali schemat opisu drzew pomnikowych Sosnowca,
 • Uczniowie zapoznali się z budową morfologiczną liści w teori oraz praktyce,
 • Uczniowie zintegrowali się i sprawnie wspólpracowali z innymi sekcjami.
 • planujemy proste eksperymenty naukowe – propozycja dla rówieśników (uczniów naszej szkoły) zaproszonych na Festiwal;
 • uczniowie tworzą prezentacje multimedialne, m.in.: „Domowe porady praktyczne” na temat wykorzystania fizyki i chemii w gospodarstwie domowym – z myślą o rodzicach i innych dorosłych uczestnikach Festiwalu.

 •