Sekcja Informartyczna

Zadania projektu:

Cel główny:
 • Pomiar promieniowania naturalnego. Mapa złóż i promieniotwórczości miasta Sosnowca, Szczegółowa mapa promieniotwórczości na terenie szkoły.

  Cele poboczne:
 • stworzenie i redagowanie szkolnej strony projektu „Partnerzy w Nauce”,
 • komputerowa obróbka i publikacja wyników badań,
 • analiza wyników z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne i zdrowie człowieka,
 • poszukiwanie zależności między promieniowaniem, obecnością złóż naturalnych a poziomem wilgotności, zanieczyszczenia powietrza itd.;
 • rozwój interaktynych i multimedialnych metod nauczania - doskonalenie oprogramowania, tworzenie bazy ćwiczeń i animacji (współpraca z innymi szkołami biorącymi udział w projekcie),
 • stworzenie i udoskonalanie platformy e-learningowej (wspólnie z innymi szkołami).

  Do tej pory uczniowie sekcji informatycznej opracowali:
 • ogólny szablon strony internetowej Szkolnej Filii Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego, która wkrótce zostanie umieszczona na serwerze partnerzy-w-nauce.us.edu.pl (wciąż udoskonalany);
 • centrum rezerwacji zajęć dla WiP (powstają dwie wersje). Każdy uczeń realizujący ścieżkę „C” będzie mógł sprawdzić kiedy wybrany nauczyciel jest do jego dyspozycji i zarezerwować sobie wolny termin;
 • wiele prezentacji multimedialnych na temat promieniotwórczości sztucznej, naturalnej oraz jej wpływu na środowisko i zdrowie człowieka (kilka z nich wymaga korekty).

  Ponadto przygotowujemy się do organizacji Festiwalu Nauki:
 • uczymy się konstruować „zabawki fizyczne”, które uczniowie zaprezentują najmłodszym uczestnikom Festiwalu;
 • planujemy proste eksperymenty naukowe – propozycja dla rówieśników (uczniów naszej szkoły) zaproszonych na Festiwal;
 • uczniowie tworzą prezentacje multimedialne, m.in.: „Domowe porady praktyczne” na temat wykorzystania fizyki i chemii w gospodarstwie domowym – z myślą o rodzicach i innych dorosłych uczestnikach Festiwalu.

  Plany na najbliższe zajęcia:
 • dyskusja na temat stworzonego szablonu strony internetowej, kalendarzy dla WiPów i prezentacji multimedialnej „Domowe porady praktyczne”;
 • tworzenie pytań (różnych dla trzech grup wiekowych: dzieci, uczniów i dorosłych), przystosowanie ich do współpracy z pilotami PRS z myślą o planowanych konkursach, organizowanych podczas najbliższego Festiwalu Nauki;
 • opracowanie tematów warsztatów informatycznych, prowadzonych podczas Festiwalu Nauki zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

 •