Sekcja Przedsiębiorczości

Zadania projektu:

  • nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta w Sosnowcu,
  • zainteresowanie mediów działaniami związanymi z realizowanym projektem,
  • promocja projektu na terenie szkoły i miasta,
  • propagowanie idei projektu wśród uczniów gimnazjów i ich rodziców.

    Spotkania sekcji przedsiębiorczości w miesiącu pażdzierniku i listopadzie miały na celu integracje grupy oraz zbieranie informacji o projekcie. Na zajęciach została przygotowana gazetka szkolna, uczniowie opracowali analizę ewaluacyjną dla wszystkich uczestników projektu. Uczniowie z sekcji przedsiębiorczości nawiązali bardzo dobrą wspólpracę z sekcja informatyczną przy tworzeniu pomocy naukowych na festiwal Nauk. W trakcie realizacji jest również film, który przedstawi pracę młodzierzy w czasie trwania projektu.

  •