Punkt Informacyjny

Osobą odpowiedzialna za prowadzenie punktu informacyjnego jest mgr Zbigniew Wiekiera.

Jeżeli masz wątpliwości przyjdź do sali 86 a postaram się rozwiać Twoje wątpliwości co do projektu. Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie mogą się już zapisywać na listę uczestników.

Główny cel projektu to zapoznanie uczestników z zjawiskiem promieniotwórczości oraz jego wpływem na nasze życie, zadaniem uczestników będzie rozpowszechnienie wiedzy na temat naturalnej promieniotwórczości wśród uczniów, rodziców oraz społeczności lokalnej. Końcowym zadaniem będzie zaprezentowanie mapki geolokalizacyjnej obrazującej rozkład promieniowania na naszym terenie oraz na terenie szkoły. Opiekunem sekcji informatycznej jest mgr Damian Kimla, sekcji naukowej mgr Anna Nowak - Palka a sekcji przedsiębiorczości Anna Derej.