Menu

Dziennik lekcyjny

Brązowa szkola

Radio Po prostu

Stowarzyszenie Absolwentów

Citi Part

Samorząd uczniowskiPCK PDF Drukuj Email
niedziela, 29 grudnia 2013 13:13

W naszej szkole działa Szkolne Koło PCK, prowadzone przez mgr Agnieszkę Struzik. W ramach Szkolnego Koła PCK młodzież VI LO im. J. Korczaka uczestniczy w wielu działaniach mających na celu szerzenie działań humanitarnych.

 

Zadaniami SK PCK są :

- pomoc potrzebującym uczniom,

- praca na rzecz drugiego człowieka,

- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w zakresie pomocy i profilaktyki przed wypadkowej i zdrowotnej,

- kształtowanie postaw, branie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

- stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,

- pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom w domu dziecka,

- zbieranie pieniędzy na WOŚP,

- przygotowanie młodzieży do dalszej działalności PCK

 

Przewodnicząca PCK:

Aleksandra Kruzel klasa II c

Zastępca:

Weronika Karolak klasa II c

Piotr Kwapisz klasa II d

 

Ruch Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża.

Od 1921 roku MPCK zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża. Młodzież PCK działa na podstawie statutu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz struktury i Zasad działania Ruchu Młodzieżowego PCK i szczegółowych regulaminów. Jej znakiem jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem  „Polski Czerwony Krzyż” a celem strategicznym kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco – młodzieżowych i ich aktywizacja do działania na rzecz osób potrzebujących. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej WWW.pck.pl

 

 

Poprawiony: niedziela, 29 grudnia 2013 13:25