Menu

Dziennik lekcyjny

Brązowa szkola

Radio Po prostu

Stowarzyszenie Absolwentów

Citi PartUniwersytet Licealisty PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 czerwca 2015 20:39

 

Uniwersytet Licealisty


Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


 

W ramach rozwijającej się współpracy VI LO im. J. Korczaka ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach zapoczątkowana została w naszym liceum rekrutacja do programu Uniwersytet Licealisty. Realizacja Uniwersytetu Licealisty polega na przygotowaniu na rzecz licealistów cyklu zajęć dydaktycznych kończących się egzaminem w formie konkursu ogólnopolskiego. Laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

 

Program realizowany jest na: Wydziale Lekarskim w Katowicach, Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

 

Rekrutacja na Wydział Farmaceutyczny odbędzie się we wrześniu, na pozostałe wydziały – w czerwcu 2015. Kandydaci spełniający kryteria (uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich, którzy otrzymali co najmniej końcoworoczną ocenę dobrą z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka i zostali wytypowani przez dyrektora szkoły) zobowiązani są do wypełnienia i wysłania internetowego formularza rekrutacyjnego znajdującego się na stronie internetowej ŚUM http://www.sum.edu.pl/rekrutacja-2014-2015 do dnia 21 czerwca 2015. W dniu 25 czerwca o godzinie 15.30 w auli A3 Wydziału Lekarskiego w Katowicach (Katowice, ul. Medyków 18) odbędzie się druga część rekrutacji (dla kandydatów aplikujących na UL przy Wydziale Lekarskim w Katowicach i Zabrzu) – egzamin testowy.

 

 

Informacje o Rekrutacji do programu „Uniwersytet Licealisty”

 

Nowe informacje o Rekrutacji 2015/2016

 

Przemówienie Inauguracyjne JM Rektora SUM

 

Inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Licealisty

 

Wizyta w centrum dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego