Baza absolwentów:

Imię:
Nazwisko:
Klasa:
Wychowawca
Rok ukończenia


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb VI Liceum Ogólnokształcące im Janusza Korczaka, (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).